Drony to nie tylko zabawka – prezentacja

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie w ostatnim czasie był organizatorem kilku interesujących przedsięwzięć  kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jednym z nich były  pokazy drona DJI PHANTOM 4 – jego możliwości i zastosowania.

Prowadzący,  mgr inż. Marcin Wiśniewski,  zapoznał także uczestników  – grupę uczniów Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie z obowiązującym prawem, dotyczącym wykonywania lotów bezzałogowym statków powietrznych (BSP). Uczniowie dowiedzieli się też  jakie uprawnienia należy zdobyć oraz gdzie i w jakich okolicznościach można wykonywać loty dronem.

Prezentacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i pokazały, że wiedza na temat prawa stosowanego do bezzałogowych statków powietrznych jest wciąż zbyt niska.

Studentki pielęgniarstwa charytatywnie

Studentki pielęgniarstwa wzięły udział w Świątecznej Akcji Charytatywnej zorganizowanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach. Akcja odbyła się 8 grudnia w Sali Wiejskiej w Serbach. Nasze studentki zorganizowały punkt medyczny, gdzie mierzyły ciśnienie i udzielały porad na temat zdrowia. Dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc dla Kasi z fundacji “Się pomaga”.

 

Rekrutacja studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Planowana liczba studentów biorących udział w zadaniu 2 z naboru na studia 2018/2019 – 10 osób.

Dokumenty aplikacyjne o udział w zadaniu 2 należy złożyć w Biurze Projektu (bud. A pokój 119) w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 12:30.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 2

-WNIOSEK

Instytut Humanistyczny w akcji porządkowania grobów N.N.

Jak co roku przed 1 listopada, studenci i wykładowcy udali się na głogowskie cmentarze, aby uporządkować mogiły osób nieznanych. Akcja porządkowania grobów N.N. trwa już kilka lat. Do tej pory uporządkowano kilkadziesiąt takich mogił. Z inicjatywy instytutu, dzięki współpracy z głogowskimi kamieniarzami, powstało kilkanaście pomników na grobach N.N. Studenci i wykładowcy konsekwentnie, i to nie tylko przed 1 listopada, ale cały rok utrzymują groby w czystości, kupują znicze, kwiaty. W tym roku w akcję zaangażowali się dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska, dr Krzysztof Czapla, dr Adam Bujak, mgr Ewa Pastor oraz studenci I i II roku stacjonarnej pedagogiki (I stopnia), II roku stacjonarnej pedagogiki (II stopnia) oraz I rok nowych mediów. Niemałą cegiełkę do akcji dołożyli członkowie Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego oraz Opiekun i Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Wspólnie posprzątano groby N.N. na cmentarzach w Brzostowie, Krzepowie i Biechowie.

Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska dziękuje Wszystkim zaangażowanym w akcję, w szczególności Studentom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” za zbiórkę i pracę.

Zdjęcia w Galerii.

Inauguracja i Gala Jubileuszowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie świętowała 15-lecie istnienia. Obchody jubileuszu zostały połączone z inauguracją roku akademickiego 2019/2020.  Uroczysta Gala odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury.  Na zaproszenie władz uczelni licznie odpowiedzieli Magnificencje Rektorzy  zaprzyjaźnionych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji, organizacji  zakładów pracy. Nie mogło także zabraknąć pracowników uczelni i studentów.
Przemówienie JM Rektor dr Katarzyny Rusak rozpoczęło akt immatrykulacji. Studenci  pierwszego roku złożyli ślubowanie, którego tekst odczytała Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk. Jubileusz i inauguracja były okazją do wręczenia licznych nagród i wyróżnień.
Fotorelacja

Oficjalne obchody 15-lecia zainaugurowane

Posadzeniem pamiątkowego drzewa rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
Na placu przy dziedzińcu uczelni JM Rektor dr Katarzyna Rusak, wykładowcy i pracownicy oraz studenci zasadzili szlachetne, długowieczne drzewo. To platan, który będzie przypominał o 15-letniej historii PWSZ w Głogowie. Drzewo otrzymało imię Platon.
Galeria zdjęć: LINK