O autyzmie w PWSZ

Dzieci i dorośli z autyzmem stanowią ok. 30 tys. grupę osób w Polsce. Jeśli uwzględnimy ich rodziny, to okazuje się, że problem doświadczania życia naznaczonego autyzmem dotyczy blisko 100 tys. osób. Mimo skali zjawiska, wciąż mało wiemy o autyzmie i o problemach osób nim dotkniętych.

By zwiększyć świadomość społeczeństwa w tym zakresie, a tym samym pomóc osobom dotkniętym tą dysfunkcją, podejmowane są różnorodne inicjatywy, których celem jest tworzenie kręgu życzliwości, tolerancji i zrozumienia. II Głogowskie Obchody Dnia Świadomości Autyzmu są doskonałą okazją przybliżenia problemów autystycznego świata osób w nim żyjących.

W cykl imprez z tej okazji wpisują się także te mające miejsce w PWSZ w Głogowie.

13 kwietnia 2015 roku od godz. 12.30 do godz. 13.30

zapraszamy

studentów, pracowników Uczelni, pedagogów i uczniów głogowskich szkół, rodziców

i wszystkich zainteresowanych podjętą problematyką

na wykład otwarty: „Autyzm wyzwaniem naszych czasów”

(aula 012 B).

 

Wykład pozwoli odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań w następujących obszarach:

1. Autyzm, czy nie autyzm? – trudna diagnoza.

2. Autystyczne spektrum zaburzeń.

3. Co powoduje autyzm?

4. Wczesne wykrywanie autyzmu.

5. Żyć z autyzmem… terapia, codzienność, przyszłość.

Wykład poprowadzi Katarzyna Stein – Szała – pedagog, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2007 terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze. Jest członkiem zespołu diagnostycznego, prowadzi zajęcia logopedyczne z osobami z autyzmem, a także szkolenia nt. Zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od września 2011 pełni obowiązki Wicedyrektora Przedszkola „Dalej Razem” i odpowiada za kwestie merytoryczne.

W godz. 11.00 – 12.15 (sala 110 A) studenci PWSZ wezmą udział w warsztatach sensorycznych: „Spójrzmy na świat z perspektywy osoby z autyzmem”. Warsztaty oddziałujące na każdy zmysł (słuch, wzrok, czucie oraz zapach) stanowią próbę przybliżenia istoty zaburzenia i codzienności osób z autyzmem. Warsztaty te poprowadzą wspomniana już Katarzyna Stein – Szała oraz Anna Szenknecht, z wykształcenia psycholog, pracująca w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” na stanowisku terapeuty od przeszło 1,5 roku oraz jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Zajmuje się przede wszystkim terapią dzieci autystycznych oraz nastolatków z zespołem aspergera oraz prowadzeniem szeroko pojętej pomocy psychologicznej i diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Jak mówi w swojej pracy nieustannie zachwyca się różnorodnością, sposobem myślenia oraz potencjałem osób ze spektrum autyzmu.

 

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia

Biblioteka PWSZ w Głogowie zaprasza wszystkich pasjonatów małych form graficznych na kolejną wystawę ekslibrisów. Tym razem gościmy ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia „Im głębiej w las ….” Doktor nauk farmaceutycznych, Krzysztof Kmieć (1950 – 2011), krakowski farmaceuta i podróżnik, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmował się badaniem właściwości roślin leczniczych.

Poza pracą zawodową pasjonował się tworzeniem ekslibrisów i podróżami. Jest autorem ponad 2600 ekslibrisów, głównie techniką linorytu. Pojedyncze prace powstały na nietypowych materiałach, takich jak płyta analogowa czy kompaktowa, kawałek kory brzozowej znad Bajkału czy płytka soli kamiennej z kopalni w Wieliczce. Tematykę prac stanowiły motywy medyczne, farmaceutyczne, sportowe. Największą grupę prezentują jednak ekslibrisy przyrodnicze, zwłaszcza z roślinami leczniczymi. Są wśród nich prace wykonane dla polskich noblistów – Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a także dla naszych mistrzów olimpijskich i znakomitych himalaistów.

Krzysztof Kmieć uczestniczył w ponad 150 zbiorowych i 130 indywidualnych wystawach i konkursach ekslibrisu w wielu krajach, zdobywając liczne nagrody

i wyróżnienia. Wydał kilka tek ekslibrisowych, a jego prace znajdują się obecnie w wielu znaczących kolekcjach krajowych i zagranicznych.

Wystawę, która składa się z 200 prac, będziemy gościć w dniach 19.02. – 25.03.2015 r. dzięki uprzejmości Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-222 Gołuchów

 

Wielkie zdjęcia małych zwierząt

 W galerii Wejście w dniach 19.02. – 25.03. 20105 r. będzie można obejrzeć fantastyczną wystawę autorstwa Radosława Pusza „Owady w makrofotografii”. Składa się ona z dwudziestu dwóch zdjęć owadów i pająków, których szczegóły anatomiczne często są niewidoczne gołym okiem. Prezentowane na zdjęciach zwierzęta sfotografowane zostały w różnych sytuacjach życiowych. Stukrotnie powiększone obrazy ich ciała często kojarzą się z fikcyjnymi istotami jakie można oglądać tylko w filmach zaliczanych do fantastki naukowej. Możliwe, że ich twórcy czerpali inspirację z takich właśnie obrazów natury.

Autor tych fantastycznych zdjęć to pasjonat makrofotografii, założyciel forum zrzeszającego miłośników tego typu fotografii z całej Polski. Wystawa wielokrotnie prezentowana była na terenie Niemiec i Malezji. Nasza wystawa jest drugą, po Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, polską wystawą – tym bardziej zapraszamy do obejrzenia.

Wystawa „Owady w makrofotografii” Radosława Pusza prezentowana jest dzięki uprzejmości Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-222 Gołuchów

 

Uzupełniające wybory do Senatu PWSZ w Głogowie

Głogów, 11.12.2014.

Uczelniana Komisja Wyborcza 

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 38

1. Stwierdzenie ważności uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność uzupełniających wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra przeprowadzonych 05.12.2014r.

Wybrana została:

mgr Urszula Zięba

  

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Głogów, 01.12.2014.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 37

1. Miejsce uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uzupełniające wybory do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra w dniu 05.12.2014r. o godzinie 15:00 odbędą się w:

Sali Senackiej. 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Głogowiez grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra

Uczelniana Komisja Wyborcza

Głogów, 25.11.2014.

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 36

1. Terminy uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

2. Sporządzenie list wyborczych w uzupełniających wyborach do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

3. Sporządzenie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uzupełniające wybory do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra odbędą się:

05.12.2014r. o godzinie 15:00 w budynku PWSZ w Głogowie.

Ad.2

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych w uzupełniających wyborach do Senat z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra. Listy udostępnia się do wglądu u sekretarz UKW – Iwony Uchańskiej (pok. 118) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

Ad.3

Wzory kart do głosowania w uzupełniających wyborach do Senat z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

 

Karta do głosowania