Szkolenie z obsługi sterowników dla uczniów technikum

Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy realizację kolejnych działań kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dziś w uczelni gościliśmy uczniów Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie.

II klasa technikum odbyła sześciogodzinne szkolenie dla automatyków z zakresu budowy i stosowania w praktyce sterowników PLC firmy FATEK. Cały cykl szkolenia przewiduje trzy bloki. Kolejne będą dotyczyły serwonapędów oraz paneli HMI. Po zakończeniu całego cyklu, uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizowanie szkoleń certyfikowanych, to jedna z wielu form współpracy ze szkołami, dzięki której młodzież może pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności zawodowe.

Zdjęcia

XXI DFN dobiegł końca

XXI Dolnośląski Festiwalu Nauki w naszej Uczelni  zakończył się. Odbyło się osiem  zajęć – warsztatów, pokazów oraz wykładów. Niektóre z nich zostały przeprowadzone w kilku grupach. Jak zawsze dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty z muzykoterapii oraz tańców integracyjnych, prowadzone przez  mgr A. Matusiak. Zajęcia pod nazwą Młodzież a prawo przeprowadziła mgr G. Stawińska – zajęcia odbywały się też podczas poprzedniej edycji i w związku z dużym zainteresowaniem tematem, zostały powtórzone również w tym roku. Pomiarów głośności z uczniami szkół podstawowych dokonywał dr inż. S. Chmielewski. Z tematem Neurotechnologie w przestrzeni edukacyjnej zapoznali się, dzięki dr hab. M. Marcinkowskiemu, studenci Pedagogiki oraz Nowych Mediów

Uczniowie ZSSiB wzięli udział w wykładzie dr P. Żurawia – Ewolucja polskiej motoryzacji 1918-2018. Różnice anatomiczne między płodem a dorosłym pokazał  dr Z. Domagała – pracownik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W wykładzie uczestniczyli uczniowie ZSE oraz studenci Pielęgniarstwa. Łącznie na zajęciach gościliśmy 240 uczniów i studentów.

Świetnie jak zawsze wypadły zajęcia przeprowadzone przez animatorów z Centrum Nauki Kopernik – pokazy naukowe pt. „Ciśnienie” oraz „Umysł przyłapany” w ciągu dwóch dni zobaczyło ok. 600 osób, uczniów szkół podstawowych i średnich.

Zapraszamy do Galerii

Pedagogika w praktyce

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi w PWSZ

Skończył się właśnie na pedagogice pierwszy cykl kształcenia w profilu praktycznym. Z tego względu we wtorek, 9.10.2018 r., odbyło się spotkanie dyrektor Instytutu Humanistycznego i pracowników pedagogiki z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których są osoby reprezentujące placówki – miejsca praktyk, odbywanych przez studentów. Pracownicy pedagogiki, tak jak na początku cyklu kształcenia w profilu praktycznym, w czasie jego trwania, tak i po zakończonym cyklu, zapytali interesariuszy o wnioski, uwagi, które na pewno znajdą realizację w kolejnym cyklu kształcenia.

Galeria

Antropologia edukacji

W ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej autorstwa prof. Mikołaja Krasnodębskiego. „Publikacja (…) stanowi studium filozoficzno-historyczno-pedagogiczne. Autor już na samym wstępie ukazuje perspektywę prowadzonych analiz odpowiadając zwięźle na postawione pytania: „Kim jest człowiek? Czym jest wychowanie? Czym jest kultura? Odpowiedzi na te pytania zawierają się nie tylko w tytule pracy – Antropologia edukacji. Antropologię filozoficzną, edukację oraz filozofię kultury łączy wspólny namysł nad uprawą potencjalności człowieka,  jego możności i natury, które wyrażają się w fenomenie „stawania się człowiekiem”. To niezwykle ważne zagadnienia, a zarazem niełatwa sztuka, stanowiąca niejako wprowadzenie człowieka do relacji osobistych i społecznych. Dlatego konieczne jest wychowanie i kształcenie. Postawione tezy potwierdza konkretnym przykładem z dziejów polskiej edukacji, jakim jest osoba i myśl pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego. Odniesienie do doświadczenia z przeszłości może być inspirujące dla współczesnych rozwiązań. (…) Znajomość tradycji niejednokrotnie stawała się potrzebą i wartością w ważnych momentach dziejowych, stanowiąc źródło i ważną inspirację dla rozwoju podstaw teoretycznych i praktyki edukacji, tworzenia współczesnych programów wychowawczych. Tu szczególnie ważną może być inspiracja do znalezienia drogi zapobiegania procesom separacji myśli pedagogicznej od jej antropologicznych podstaw.” / z recenzji dr hab. Marii Opieli, prof. KUL/

Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Publikacja jest dostępna i można ją zakupić. Wszystkie dane pod linkiem http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/

III Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz za nami.

Dużo dobrej zabawy, ciekawa trasa, pozytywna energia – tak można określić tegoroczną edycję Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Mimo wietrznej, niepewnej aury, w niedzielę 24 czerwca 2018 r., na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie stawiło się ok. 80 osób – doświadczonych rowerzystów, ale i takich, którzy jeżdżą tylko rekreacyjnie, od kilkuletnich dzieci po osoby dojrzałe. Rajd rozpoczął się ok. godz. 10.30. O bezpieczeństwo uczestników, oprócz organizatorów, dbali również policjanci z głogowskiej Komendy Powiatowej Policji. Siedemnastokilometrowa trasa Rajdu wiodła do Jaczowa, gdzie na boisku miejscowego klubu sportowego odbył się piknik rodzinny, w którym wzięło udział ok. 120 osób. Na zmęczonych, ale i szczęśliwych rowerzystów czekał na miejscu gorący posiłek, napoje, owoce i, co najważniejsze, moc atrakcji – konkursy czytelnicze i sportowe,”dmuchańce” dla dzieci, częstujący słodyczami  Tygrysek Chrobrego Głogów i bardzo energetyczny pokaz zumby, który poprowadzili Kasia Jaskólska-Pitoń i Mateusz Śmikiel. Uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w mini warsztatach z zakresu pierwszej pomocy, które, przy użyciu fantomów, prowadzili studenci Pielęgniarstwa. „Strefą dziecka” zajęły się studentki Pedagogiki, a student Nowych Mediów nakręcił krótką relację z Rajdu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne Uczelni. Wszystkie zmagania sportowe i czytelnicze zakończyło wręczenie nagród przez prorektora PWSZ w Głogowie dr inż. Elżbietę Banaczyk. Ich fundatorami byli sponsorzy:  Centrum Rowerowe SBB Głogów, High-Type, MTB-Heron, Punkt Rowerowy, Chrobry Głogów, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Galeria Glogovia, Toppoligrafia, Szkoła Tańca Anima Danza,  Centrum Językowe Konik, Gruca, Księgarnia Feniks, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Cinema 3D, Stowarzyszenie Zagroda Dziadoszan i, oczywiście, główny organizator, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. Wspaniałe pomarańczowe koszulki ufundowała uczestnikom Gmina Miejska Głogów.

Organizatorzy – Biblioteka PWSZ w Głogowie i cały Sztab Odjazdowego Bibliotekarza dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy również za, przekazane na rzecz Domu Dziecka w Głogowie, kosmetyki i środki chemiczne.

Zapraszamy do Galerii

Jednoślady w studenckim obiektywie Kacpra, czyli błyskawiczna relacja z Odjazdowego Bibliotekarza!

Kto uczestniczył i kto nie brał udziału w III Rajdzie rowerowym, organizowanym w ramach „Odjazdowego  Bibliotekarza” przez uczelnianą bibliotekę, powinien obejrzeć błyskawicznie zmontowany materiał Kacpra z I roku nowych mediów. W studenckim obiektywie widać wyraźnie: rajd był odjazdowy! Kliknij tutaj