Współpraca z uczelniami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zawarła porozumienia o współpracy z następującymi uczelniami wyższymi:

1. Uniwersytetem Ekonomiczny we Wrocławiu

2. Uniwersytetem Zielonogórskim

3. Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie

4. Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu

5. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

6. Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

7. Uniwersytetem Wrocławskim [zobacz treść umowy]

8. Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie [zobacz treść umowy]

9. Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zgodnie z treścią porozumień, uczelnie umożliwią studentom głogowskiej PWSZ kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej do poziomu magisterskiego. Ponadto Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu udostępni swoje zbiory biblioteczne z gromadzone w punkcie bibliotecznym AE w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 11a, dzięki czemu osoby studiujące w PWSZ mogą swobodnie korzystać z księgozbioru Akademii na takich samych prawach, jak jej studenci.