Skład RUSS

Monika Wolska– przewodnicząca
Adrian Baranowski – wiceprzewodniczący
Kacper Wdowczyk – sekretarz
Alicja Jabłońska – członek zwyczajny
Zuzanna Piastowska  – członek zwyczajny
Weronika Onoszko – członek zwyczajny
Klaudia Rynkiewicz – członek zwyczajny