Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr Arleta Chorąży Przewodnicząca Rady Uczelni
mgr inż. Jarosław Gaworczak Członek Rady Uczelni
mgr inż. Michał Romanowski Członek Rady Uczelni

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja Intytut Ekonomiczny
dr hab. Mikołaj Krasnodębski Intytut Humanistyczny
dr inż. Sławomir Chmielewski Intytut Politechniczny
Dorota Zaremba Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego