Rada Dyrektorów Szkół Średnich

Rada Dyrektorów Szkół Średnich jest ciałem doradczym Rektora PWSZ w Głogowie. Członkowie Rady doradzają Rektorowi w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia oraz dalszych kierunków rozwoju uczelni. Cały zespół działa na rzecz zbliżenia uczniów do środowiska akademickiego poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć naukowych czy kulturalnych.

Głogowska uczelnia systematycznie poszerza i uatrakcyjnia ofertę kształcenia. Aby jednak wprowadzane zmiany były zgodne z oczekiwaniami regionu konieczna jest ścisła, wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnym środowiskiem. Powołanie Rady Dyrektorów jest jednym z ważniejszych jej elementów.

 

Skład Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Głogowie

Lp. Imię i nazwisko Przedstawiciel/funkcja
1. Katarzyna Rusak Rektor – przewodniczący Rady
2. Jarosław Dudkowiak Starosta Powiatu Głogowskiego – wiceprzewodniczący Rady
3. Arletta Haniewicz-Czerwiec Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
4. Elżbieta Banaczyk Prorektor
5. Sławomira Lisewska Dyrektor Inst. Humanistycznego
6. Jolanta Małgorzata Hałasa Dyrektor Inst. Ekonomicznego
7. Ewa Todorov Dyrektor Inst. Medycznego
8. Paweł Modzel Dyrektor Inst. Politechnicznego
9. Dyrektor I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
10. Dyrektor II LO im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
11. Dyrektor ZSzOI w Głogowie
12. Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie
13. Dyrektor ZSSiB im. Leonarda da Vinci w Głogowie
14. Dyrektor ZSP  w Głogowie
15. Dyrektor Technikum nr 6 w Głogowie
16. Dyrektor ZS im. Jana Wyżykowskiego  w Głogowie
17. Dyrektor GCEZ  w Głogowie
18. Dyrektor CKZiU w Nowej Soli
19.  Dyrektor  ZS w Chocianowie
20. Dyrektor ZSP w Sławie
21. Dyrektor ZS im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach