Program studiów

Program studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych w ramach projektu pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy został zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 109/XIX/19 z dn. 20.09.2019 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie:

Program studiów PEDAGOGIKA-projekt