Harmonogram realizacji studiów

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzone w ramach projektu pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Rektor PWSZ w Głogowie harmonogramem organizacji roku akademickiego oraz aktualnym planem zajęć dostępnym tutaj.

Pełen plan studiów na cykl kształcenia 2019-2021 tutaj.