Prawo

Statut PWSZ

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
UCHWAŁA NR 198/XXXVI/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie [pobierz]
UCHWAŁA NR 22/III/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie [pobierz]

Regulaminy

Regulamin studiów na rok akademicki 2017/2018
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2017/2018
 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów
 Regulamin Biblioteki Uczelnianej
 Regulamin internetowej sieci radiowej WI-FI
  Zarządzenie nr 94/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 03.12.2007 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich 
  Uchwała Nr 52/X/14 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne