Głogowska Fundacja Akademicka

Dyrektor Głogowskiej Fundacji Akademickiej:
dr Ewa Czaińska

Rada Fundatorów:
Prof. dr hab. Stanisław Czaja
Dr Antoni Jeżowski
Elżbieta Urbanowicz-Przysiężna
Zbigniew Rybka

Konto fundacji:
Bank Zachodni WBK S.A. 15 1090 2079 0000 0001 0503 7110

Zasady przyznawania stypedium naukowego  [pobierz]