Badanie losów absolwenta

Szanowni Studenci i Absolwenci!

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nałożyło obowiązek badania losów absolwentów na wszystkie uczelnie wyższe od października 2011 r.

PWSZ w Głogowie zwraca się do Was z prośbą o aktywny udział w badaniu losów absolwentów poprzez wypełnienie ankiety. Badanie odbywać się będzie zaraz po ukończeniu studiów oraz po 3 i 5 latach od ich ukończenia po wcześniejszym wyrażeniu zgody na przesłanie ankiety drogą mailową. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Was posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Przeprowadzenie badań obejmujących absolwentów wszystkich wydziałów uczelni z uwzględnieniem podziału na kierunki może dostarczyć użytecznej wiedzy, pomagając w ten sposób lepiej zarządzać taką instytucją, jaką jest szkoła wyższa.

 

Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić deklarację uczestnictwa, która dostępna jest w ABK (pokój 005). Następnie drogą elektroniczną zostanie przesłana ankieta, którą po wypełnieniu należy odesłać na adres abk@pwsz.glogow.pl Wszelkie udostępniane dane osobowe posłużą wyłącznie do kontaktu z Państwem.