ABK

Akademickie Biuro Karier,

pokój 215 A (Sekretariat Dyrektorów Instytutów)

e-mail: abk@pwsz.glogow.pl 

tel.: 076 832 04 34

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 

Akademickie Biuro Karier przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zajmuje się przekazywaniem informacji o wolnych miejscach pracy poprzez wywieszanie ofert na tablicy ogłoszeń i zamieszczaniem ich na stronie internetowej. Akademickie Biuro Karier nie prowadzi pośrednictwa pracy.

Akademickie Biuro Karier realizuje również program badania „Losy zawodowe absolwentów PWSZ  w Głogowie”. Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa absolwentów. Ankieta przesyłana jest drogą elektroniczną po obronie pracy dyplomowej oraz po  3 i 5 latach. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.