AKTUALNOŚCI

BĄDŹ JAK KOPERNIK

Studenci Automatyki i Robotyki na Festiwalu Nauki w  Serbach

W dniu 11 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach odbył się Festiwal Nauki. Temat tegorocznego festiwalu to “Bądź jak Kopernik”. Studenci II roku Automatyki i Robotyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie pod opieką inż. Karola Kolano,  przeprowadzili z uczniami warsztaty z zakresu budowania podstawowych układów elektronicznych. W trakcie zajęć, uczniowie mieli okazję zbudować swoje własne radio, wiatrak, i inne przydatne układy stosowane np. w gospodarstwie domowym. Zajęcia sprawiły młodzieży dużo satysfakcji i cieszyły się ogromnym powodzeniem, gdyż okazało się że poznawane umiejętności nie są wcale tak trudne do opanowania. Dodatkowe warsztaty  poprowadził z uczniami starszych klas dr inż. Paweł Modzel. W trakcie zajęć, omówiono sposoby tworzenia manipulatorów do wykonywania różnych prac przez roboty przemysłowe. Przy tej okazji, okazało się , że w realizacji takich zadań,  przydatne są umiejętności z zakresu fizyki i innych dziedzin wiedzy. Efektem warsztatów były dwa modele manipulatorów zbudowane przez młodzież. Efektem spotkania studentów i pracowników PWSZ w Głogowie z uczniami było wskazanie drogi, która poprzez naukę, prowadzi do zaspokojenia własnej ciekawości i lepszego zrozumienia otaczającego nas świata.

Fotorelacja: LINK

Zakończenie projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Właśnie dobiegła końca ostatnia edycja projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w okresie od 17.11.2016 r. do 30.09.2019 r. Swoim zasięgiem objął okrągłą liczbę 100 studentów z kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Nowe media, Pedagogika, Metalurgia oraz Automatyka i robotyka.

W ramach działań uczelni wspartych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ścisłej współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi studenci podnieśli swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskali większe szanse na zdobycie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnym rynku pracy.

Gratulujemy!

Uwaga!

Informujemy, że w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 – w piątek 18 października biura administracyjne, dziekanat oraz biblioteka będą nieczynne w godzinach 10:30-14:30.

Pierwsze zajęcia PRACOWNI TERAPII FILOZOFICZNEJ (PTF) odbędą się w dn. 21 października 2019 r. (poniedziałek) od godz. 18:40 do 20:00 w gmachu PWSZ w Głogowie.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. PWSZ w Głogowie

STYPENDIA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo” – załącznik.

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 000 złotych brutto przez 9 miesięcy tj. od  1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium.

Do wniosku należy dołączyć:

Studia podyplomowe – przygotowanie nauczycielskie

W listopadzie w PWSZ w Głogowie rozpoczną się zajęcia w ramach studiów podyplomowych z przygotowania nauczycielskiego. Osoby, które chciałyby podjąć kształcenie mogą jeszcze się zgłaszać –  są jeszcze wolne miejsca. Studia trwają trzy semestry. Koszt studiów, to 1300 zł za semestr, istnieje możliwość rozłożenia na raty.
Ponadto przedłużyliśmy  do końca październikna termin rekrutacjęi na tudia podyplomowe z Logopedii. Uruchomienie zależy od ilości chętnych osób. Studia trwają cztery semestry. Opłata wynosi 1300 zł za semestr.
Wszelkich informacji udziela Dział Organizacji Nauczania, tel. 76 832 04 32.

Pełna oferta studiów podyplomowych

Między duchem a materią … Głogowska edycja DFN zakończona

Głogowska edycja regionalna XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, której przyświecało hasło “Między duchem a materią … pośredniczy matematyka”, już za nami. Wśród organizatorów wydarzeń w ramach Festiwalu nie mogło zabraknąć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Policzalne piękno? Matematyczno-fizyczne aspekty estetyki językowej, Programowanie manipulatora przemysłowego, Młodzież a prawo, Geometria –  gdzie jesteśmy w przestrzeni 3D, Historia maszyn liczących – to tylko niektóre tytuły spośród wielu różnorodnych propozycji przygotowanych przez uczelnię. Przygotowane zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 396 osób. Uczestnikami byli uczniowie głogowskich szkół podstawowych 1,2,7,8,11 oraz szkół średnich: ZSE, I LO, II LO, ZPSW, ZSSiB. Odwiedziła nas także 20-osobowa grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Polkowicach.

Zaprazamy do Galerii zdjęć